Bralni palček

V današnjem času je knjiga nepogrešljiva za samostojno pridobivanje novih spoznanj. Zelo pomembna je vzgoja za branje že v predšolski dobi, ko otrok gleda prve kartonske zloženke, otroške revije, govori – »bere«. Mnogi strokovnjaki dokazujejo, da je za razvoj bodočega človeka odločilno otroštvo, ker se človekova osebnost v poglavitnih potezah razvije v predšolski dobi. Takrat moramo otroku ponuditi največ, če hočemo, da bo zrasel v odgovorno, osebnost. Ravno knjiga je tista ob kateri se lahko že v najzgodnejšem otroštvu začne oblikovati duhovna kultura.

Knjiga otroka razveseljuje s svojo pisano podobo, mu vzbuja radovednost, pričakovanje in mu z vsebino omogoča čustveno in estetsko ugodje. Ob vedno večji ponudbi za otroke prihaja otrok intenzivneje v stik s knjigo že v predbralnem obdobju. V tem življenjskem obdobju se po mnenju mnogih strokovnjakov oblikuje odnos do knjige in branja. Zaradi tega se je pojavila potreba po širjenju bralne značke že v predšolsko obdobje.

Tudi v našem vrtcu že nekaj let uspešno izvajamo program “Bralni palček”. Zavedamo se, da otrok ob knjigi potrebuje še nekoga, ki mu na njemu razumljiv način predstavi vsebino, zato smo v program vključili tudi starše. Otroci prebrano vsebino podoživljajo, ko jo posredujejo svojim vrstnikom, vzgojiteljici, prijateljem.

Poskrbeli smo, da imajo starši vpogled do seznama literature katera je obešena na oglasni deski vrtca in na spletni strani vrtca (dokumenti-seznam knjig).

 

(Skupno 850 obiskov, današnjih obiskov 1)