MREŽA GOZDNIH VRTCEV

Šola OŠ SOLKAN je članica Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije http://www.gozdnivrtec.si/sl/, s katero upravlja Inštitut za gozdno pedagogiko in ima podporo pri Zavodu RS za šolstvo.

Kot člani Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije spodbujamo kreativnost, inovativnost, radovednost, sodelovanje in odličnost naših otrok. Težimo k temu, da postane gozd s številnimi pozitivnimi učinki samoumeven del vsakodnevnih dejavnosti in ne le ena od mnogoterih možnosti, ki so otrokom le občasno na voljo. Učitelji redno obiskujemo z učenci bližnji gozd in obenem iščemo pot nazaj k naravi, k večji svobodi gibanja in razmišljanja, ki smo ga včasih že poznali, a ga je izrinil sodoben način življenja.

Gozdne šole ponujamo otrokom odmik od današnje standardizirane vzgoje in poučevanja. Pri doseganju splošnih vzgojno-izobraževalnih ciljev sledimo otrokovim naravnim značilnostim in potrebam odraščanja: gibanje, iskanje izzivov, ki so potrebni za razvoj nevrološkega sistema, svoboda, prosta igra, gradnja socialnih odnosov … To je poučevanje, ki prinaša nove priložnosti, več avtonomije, vseživljenjsko učenje, raziskovanje, odkrivanje bogastva virov, samozavest, samozaupanje, ustvarjalnost in pozitivno učno klimo. Vse našteto velja tako za pedagoške delavce kot otroke.

Gozdno pedagogiko izvajamo v našem vrtcu tri leta. Prvo leto se je gozdna pedagogika izvajala le v enem oddelku, v naslednjem letu pa se je temu konceptu vzgoje pridružil celoten vrtec s tremi enotami. Ob obisku gozda, nam največ idej podajo sami otroci z zanimanjem, vprašanji, razmišljanjem itd. in s tem, ko upoštevamo njihove ideje so seveda odzivi toliko bolj doživeti in kaže se veliko zanimanje za aktivnosti v gozdu. Vse več staršev podpira idejo, da aktivnosti prenesemo zunaj zgradbe vrtca, da so otroci aktivni in na »zraku«. Ravno to usklajevanje otrokovih idej s kurikulom, je velik približek spremljanja otrokovega napredka in spodbuda otroka k samostojnosti. Prednost tovrstnega dela so »gojitev« ravno teh spretnosti: samostojnost, sodelovanje, strpnost, gibanje po naravnih materialih, gibalni izzivi in veliko uživanja v naravi.

v našem vrtcu vodi projekt URŠKA KOMEL.

 

(Skupno 63 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...